Palaa takaisin | Tulosta

Navitas Kehitys Oy
Tapahtumatuloste - SOPIEN - ryhmäkoulutus: Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen ESIMIEHILLE JA YRITTÄJILLE

3.6.2020

SOPIEN - ryhmäkoulutus: Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen ESIMIEHILLE JA YRITTÄJILLE


SOPIEN-koulutus: Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen esimiehille ja yrittäjille

Henkilöstöjohtamisen -työpaja. Työpajan tarkoituksena esimiestyössä kehittyminen ja vertaistuen saaminen. Työpajojen tavoitteena on kannustaa hankkeen kohderyhmän yrittäjiä hyvään henkilöstöjohtamiseen. Mikä edesauttaa työn tuloksellisuutta, henkilöstön sitoutuneisuutta, motivaatiota ja työssäjaksamista. Hyvä henkilöstöjohtaminen tekee arjesta sujuvaa, vähentää ristiriitoja ja tuottaa työtyytyväisyyttä. Tyytyväinen henkilökunta luo myönteistä mielikuvaa. työpaikasta, mikä helpottaa uusien, osaavien työntekijöiden rekrytointia.

Koulutukset järjestetään osallistuvissa yrityksissä.

Koulutus on tarkoitettu Sopien-hankkeeseen osallistuville yrityksille ja yhdistyksille. Sopien-hanke järjestää työpajoja ja koulutuksia, joista ryhmäkohtaiset koulutukset sisältyvät hankkeen osallistumismaksuun.

Tervetuloa mukaan!
Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan, lisätietoja hankkeesta: https://navitas.fi/kehittamishankkeetalueenyrityksillesopien

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Andersson, sari.andersson@navitas.fi
Yrityskehittäjät: Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi
Ulla Räty, ulla.raty@savonia.fi
Suvi Korhonen, suvi.korhonen@navitas.fi


Lähipäivät toteutuvat, jos osallistujia on vähintään kolme kahdesta eri yrityksestä.
Ilmoittautuminen viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutusta.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin koulutusten muutoksiin.